Luật chăn nuôi yến – Các quy định quản lý mới nhất 2020 2021

Vào các năm trước đây, hàng loạt nhà yến được đầu tư tràn lan mọc lên như nấm không kiểm soát. Các quy định văn bản pháp luật quản lý hoạt động nuôi chim yến đế nay không còn phù hợp và đang này sinh nhiều vấn đề phát sinh trong việc nuôi yến gây tác động đến đời sống hoạt động khu dân cư đang sinh sống. Để giải quyết vấn đề này, nhà nước đã ban hành quy định luật chăn nuôi yến 32/2018/QH14 kèm theo nghị định Số 13/2020/NĐ-CP được áp dụng cho năm 2020, 2021 do thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành vào ngày 21/01/2020

Luatchannuoi35

Luật chăn nuôi ban hành của nhà nước rất dài. Nhìn chung nếu đọc bạn xem, luật chăn nuôi yến được mình trích ra những ý quan trọng sau cho các bạn hiểu nhanh

Văn bản tóm gọn luật chăn nuôi yến

NGHỊ ĐỊNH

Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015

Căn cứ Luật Chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi.

CHƯƠNG 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 25. Quản lý nuôi chim yến

1. Quy định về vùng nuôi chim yến:

a) Vùng nuôi chim yến phải do Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định

b) Vùng nuôi chim yến phải bảo đảm phù hợp tập tính hoạt động của chim yến, phù hợp điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương và không gây ảnh hưởng đến đời sống của cư dân tại khu vực nuôi chim yến.

2. Quy định đối với cơ sở nuôi chim yến:

a) Nhà yến, trang thiết bị sử dụng cho hoạt động nuôi chim yến phải bảo đảm phù hợp tập tính hoạt động của chim yến.

Trường hợp nhà yến đã hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng không đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thì phải giữ nguyên trạng, không được cơi nới;

b) Có đủ nguồn nước bảo đảm chất lượng cho hoạt động nuôi chim yến, có biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường

c) Có hồ sơ ghi chép và lưu trữ thông tin về hoạt động nuôi chim yến, sơ chế, bảo quản tổ yến bảo đảm truy xuất được nguồn gốc sản phẩm chim yến

d) Thiết bị phát âm thanh để dẫn dụ chim yến có cường độ âm thanh đo tại miệng loa không vượt quá 70 dBA (đề xi ben A). Thời gian phát loa phóng để dẫn dụ chim yến từ 5 giờ đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 30 đến 19 giờ mỗi ngày, trừ trường hợp quy định tại điểm đ khoản này

đ) Trường hợp nhà yến đã hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng không đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1. Điều này, nhà nuôi yến nằm trong khu dân cư, nhà yến cách khu dân cư dưới 300m thì không được sử dụng loa phóng phát âm thanh.

e) Không săn bắt; không dẫn dụ chim yến để sử dụng vào mục đích khác ngoài mục đích nuôi chim yến để khai thác tổ yến, nghiên cứu khoa học.

3. Tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác, sơ chế, bảo quản tổ yến phải thực hiện các yêu cầu sau :

a) Ban hành và tuân thủ quy trình kỹ thuật khai thác, sơ chế, bảo quản tổ yến

b) Khu vực, nhà, xưởng phục vụ sơ chế, bảo quản tổ yến phải cách xa nguồn gây ô nhiễm, đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm

c) Có biện pháp ngăn ngừa, xử lý phù hợp để bảo đảm sinh vật gây hại không xâm nhập vào khu vực sơ chế, bảo quản tổ yến

d) Có nguồn nước sử dụng trong sơ chế tổ yến đạt yêu cầu tiêu chuẩn nước sinh hoạt

đ) Tổ yến sau sơ chế phải bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Nghị định này

Chương 7

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

i) Thông tư số 35/2013/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến

FILE DOWNLOAD PDF

👉👉LUẬT CHĂN NUÔI YẾN 👈👈

Hỏi – Đáp luật chăn nuôi chim yến

Câu hỏi 1 : Điều kiện để được xây nhà nuôi chim yến

Ông Trương Minh Triết (Quy Nhơn – Bình Định) hỏi, ông có được xây dựng nhà nuôi chim yến trên phần đất cây nông nghiệp lâu năm của gia đình không ? Căn cứ luật, ông phải làm những thủ tục nào để được đăng ký cấp phép xây dựng nhà nuôi chim yến trên địa bàn ?

Từ ngày 1/1/2020 khi Luật Chăn nuôi bắt đầu có hiệu lực thì Thông tư số 35/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/7/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến hết hiệu lực.

Việc xây dựng nhà nuôi chim yến của ông Triết phải tuân thủ theo Điều 64 Luật Chăn nuôi và Điều 25 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/1/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi. Trong đó có quy định vùng nuôi chim yến do UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh quyết định.

Theo pháp luật quy định, nếu khu đất nhà ông Triết nằm trong khu vực vùng nuôi chim yến đã được tỉnh quy hoạch thì ông có quyền được phép xây dựng nhà nuôi chim yến.

Câu hỏi 2 : Hàng xóm nuôi chim yến gây ồn ào thì có bị xử lý không

Hiện nay, đã có quy định nào cấm việc nuôi chim yến trong khu dân cư, chỉ quy định về việc sử dụng âm thanh dẫn dụ chim yến tại Điều 25 nghị định số 13/2020/NDCP :

Thời gian phát loa phóng để dẫn dụ chim yến từ 5 giờ đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 30 đến 19 giờ mỗi ngày, trừ trường hợp quy định tại điểm đ của nghị định

Nếu việc nhà xung quanh sử dụng âm thanh dẫn dụ chim yến vượt mức quy định nêu trên thì chủ cơ sở nuôi chim yến có thể bị phạt tiền tại Điều 17 Nghị định 155/2016/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường.

Căn cứ khoản 7 Điều 7 Nghị định 90/2017/NĐ-CP thì phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng nếu vi phạm.

Quý vị có thể đóng góp thêm câu hỏi cho website chúng tôi để cập nhật thêm tiếp ở đây 

Đang cập nhật

Tuy luật đã ghi rõ ban hành như trên. Các bạn cũng cần phải nắm rõ quy tắc làm việc thông tin của từng địa phương để chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ pháp lý rõ ràng theo quy định ban hành của luật chăn nuôi và luật xây dựng. Kể cả quy trình thủ tục đăng ký xin giấy phép xây dựng phải tuân thủ các bước rõ ràng.

Mời bạn tham khảo thêm bài

Xin giấy phép xây nhà nuôi yến

2 thoughts on “Luật chăn nuôi yến – Các quy định quản lý mới nhất 2020 2021

  1. Nguyễn Văn Hiếu says:

    Nhà mình thuộc khu quy hoạch yến tỉnh khánh hoà, nằm xa khu dân cư. Nhưng đất mình là đất trồng cây hằng năm khác có được xây nhà yến không? Cảm ơn các a chị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Youtube Hưng Gọi Yến và PimiraYoutube
Zalo Nghề Gọi YếnNhóm nhà yến
zalo người có tâm yến có tầmNhóm sơ chế