Hưng Gọi Yến và chủ đầu tư đồng hành hợp tác lâu dài như thế nào ?

Bền vững trong hợp tác xây nhà yến

Triết lý kinh doanh của “Hưng Gọi Yến” luôn hướng đến sự bền vững. Đi cùng với nhà đầu tư, Hungoiyen không chỉ dừng lại ở tư vấn gọi yến mà chúng ta còn có rất nhiều cơ hội để hợp tác với các sản phẩm đầu ra.

Nhận biết những cơ hội trong nghề gọi yến Tôi – Trần Duy Hưng, sáng lập viên của Pimira hướng tới sứ mệnh đưa sản phẩm yến sào Việt Nam có chỗ đứng và cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Với 2 nền tảng quan trọng:

  • Tạo ra một hệ thống nhà Yến đạt chuẩn:

không sử dụng hóa chất xịt đà làm ảnh hưởng đến tổ Yến, tổ đẹp vi chất cao nhất. Các sản phẩm trong hệ thống nhà Yến Pimira được truy xuất nguồn gốc rõ ràng, phân tách ra khỏi phần còn lại của thị trường trôi nổi, không được quản lý chặt chẽ

  • Tập hợp chủ đầu tư nhà Yến

Cùng nhau đoàn kết để thúc đẩy sự phát triển của ngành nghề Gọi Yến trong nước theo hướng có quy hoạch tốt hơn, khoa học hơn.

Lưu bản nháp tự động