Hợp đồng xây dựng nhà yến cần gì để đảm bảo điều kiện Win Win

Khi ký kết bất kỳ một hợp đồng kinh doanh, mua bán nào thì vấn đề lợi ích đôi bên cũng được đặt lên hàng đầu. Đứng trước nguồn lợi nhuận thu được vô cùng lớn từ nghề nuôi Yến thì điều này cũng không ngoại lệ. Làm sao đảm bảo hợp đồng xây dựng nhà Yến cả hai bên đều Win Win? 

Đây cũng là câu hỏi được đặt ra cho khá nhiều chủ đầu tư. Một hợp đồng cần gì để đảm bảo lợi ích cho cả hai bên. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ cung cấp cho ban đọc mẫu hợp đồng xây dựng nhà yến mà bạn có thể tham khảo trước khi quyết định bắt tay vào việc thi công nhà Yến. 

Hợp đồng xây dựng nhà Yến theo nguyên tắc Win Win

Hợp đồng xây dựng nhà Yến theo nguyên tắc Win Win
Hợp đồng xây dựng nhà Yến theo nguyên tắc Win Win

Trong nghệ thuật đàm phán, kinh doanh Win Win là một trong số những nguyên tắc cơ bản hiện nay. Trong nguyên tắc này, những bên tham gia đàm phán, kinh doanh và hợp tác cần tôn trọng và chấp thuận nguyên tắc đôi bên cùng có lợi. Nguyên tắc này được đưa ra cũng nhằm bảo đảm cho kết quả của sự hợp tác bền vững. 

Nguyên tắc này mang lại sự hơp tác dài lâu nhờ vào sự cân bằng giữa cả hai bên. Bạn cần khiến cho đối tác hiểu được quyền lợi của họ theo góc nhìn của mình tạo ra sự cân bằng trong quá trình hợp tác hai bên. 

Trong hợp đồng xây dựng nhà Yến theo nguyên tắc Win Win cũng vậy. Chủ thầu cần làm cho chủ đầu nhìn thấy được quyền lợi của họ theo góc nhìn của chủ thầu xây dựng. 

Hợp đồng xây dựng nhà Yến hoàn chỉnh cần có gì? 

Hợp đồng xây dựng nhà Yến hoàn chỉnh cần có gì? 

Một hợp đồng đúng chuẩn cần tập hợp đầy đủ những nội dung sau đây: 

1. Đối tượng của hợp đồng

Mỗi một hợp đồng đều có đối tượng cụ thể. Đối tượng hợp đồng ở đây chính là việc thi công xây dựng nhà Yến. 

HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG

(Về việc thi công, lắp đặt hệ thống trang thiết bị nhà nuôi chim yến)

Căn cứ Luật Dân sự 2015 số 91/2015/QH13 ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật xây dựng 2014 số 50/2014/QH13 ban hành ngày ngày 18 tháng 06 năm 2014;

Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên

Hôm nay, ngày….. tháng….năm……..tại………………………….chúng tôi gồm các bên dưới đây:

2. Chủ thể của hợp đồng

Chủ thể hợp đồng ở đây là cả hai bên chủ đầu tư và chủ cơ sở hỗ trợ xây dựng nhà Yến. Trong phần này phải bao hàm cả thông tin của bên A là bên chủ đầu tư và bên B là bên thi công. Những thông tin cần thiết trong phần này như sau: 

ĐẠI DIỆN BÊN A (BÊN CHỦ NHÀ):

Ông (bà):………………………………………………………………………….

Sinh năm:………………………………………………………………………………

CMND:…………….. Ngày cấp:…………………Tại:…………………………..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………………………………………………………………

Số tài khoản ( nếu có):…………………… Tại ngân hàng:………………………

ĐẠI DIỆN BÊN B (CƠ SỞ XÂY DỰNG):

Tên đơn vị: ……………………………………………………………………….

Giấy chứng nhận kinh doanh số: …………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………..

Mã số thuế: ……………………………………………………………………….

Họ tên người đại diện: ……………………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………………………………….

Ngân hàng: ………………………………………………………………………

Chi nhánh: ……………………………………………………………………….

3. Nội dung hợp đồng

Nội dung hợp đồng
Nội dung hợp đồng

Nội dung trong hợp đồng cần đầy đủ những điều khoản khái quát về những thỏa thuận của hai bên. Nội dung hợp đồng chính là căn cứ để xác định trách nhiệm của mỗi bên khi thực hiện hợp đồng. Đồng thời chỉ ra được đối tượng trong hợp đồng mà các bên đang hướng đến. 

NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

     Bên A giao cho Bên B thực hiện thi công xây dựng, lắp đặt hệ thống kỹ thuật theo đúng thiết kế được duyệt và xây nhà nuôi chim yến trọn gói cho bên A,  đồng thời cung cấp vật tư, thiết bị để xây dựng công trình (xem phụ lục hợp đồng).

Thời gian thi công kể từ ngày….. tháng … năm ….. đến ngày ….. tháng … năm ……

4. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng xây dựng nhà Yến

Căn cứ vào điều khoản về giá trị hợp đồng cũng như nội dung cũng như quyền lợi chính đáng của hai bên. Từ đó đưa ra các quyết định điều khoản về quyền cũng như nghĩa vụ của đôi bên. 

Điều khoản này lặp lại nghĩa vụ và sự cam kết các bên tại những điều khoản trước đó. Đồng thời không quên nêu thêm những ràng buộc nếu xem xét thấy cần thiết cho đôi bên. 

5. Giá và phương thức thanh toán

GIÁ THÀNH CÔNG KỸ THUẬT

Bảng 1: SỐ LIỆU DỰ TOÁN TẠM TÍNH CỦA CÔNG TRÌNH

 

Stt Số lượng (sàn) Đơn vị tính(m2) Tổng Đơn giá
1        
2        
3        
4        
5        
Tổng        
Thành tiền:
Bằng chữ:

– Số liệu bảng trên là dự toán ban đầu, sau khi hoàn thành công trình nghiệm thu hai bên tiến hành đo để lấy số liệu chính xác theo thực tế sau đó tính giá thành theo đúng hợp đồng đã đưa ra theo đúng khối lượng đo được.

– Số liệu sau khi nghiệm thu: 

  • Tổng diện tích: ………….. m2
  • Giá thành:……………………..VNĐ/1m2
  • Thành tiền: …………………………..VNĐ
  • Số tiền bằng chữ:…………………………………………………….

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

6. Thời gian và địa điểm thanh toán được quy định trong hợp đồng xây dựng nhà Yến

THỜI GIAN THANH TOÁN:

Hai bên thỏa thuận và thống nhất thanh toán toàn bộ số tiền thành 4 đợt:

          Đợt 1: Sau khi ký kết hợp đồng, bên A cho bên B ứng trước số tiền thi công là .…% giá trị của hợp đồng, tương đương với số tiền: ………….……VNĐ

(Bằng chữ)…………………………………………………………………

          Đợt 2: Sau khi thi công công trình được .…% , bên A cho bên B tạm ứng ..…% giá trị của hợp đồng, tương đương với số tiền:…………………..….VNĐ

(Bằng chữ):……………………………………………………………….

          Đợt 3: Sau khi thi công công trình được ……%  bên A cho bên B tạm ứng  ..…% giá trị của hợp đồng, tương đương với số tiền:….………………VNĐ

(Bằng chữ):………………………………………………………………..

Đợt 4: Sau khi hoàn thành công trình 100% và nghiệm thu, bên A thanh toán cho bên B 20% giá trị của hợp đồng, tương đương số tiền là : ……………………………………….VNĐ

(Bằng chữ):……………………………………………………………….

Còn lại ……% giá trị hợp đồng là số tiền bảo hành của hợp đồng, tương đương với số tiền: …………………………………………………………..VNĐ

(Bằng chữ):………………………………………………………………..

ĐỊA ĐIỂM THANH TOÁN: Do các bên thỏa thuận

7. Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại

ĐIỀU X: BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH

Thời hạn bảo hành công trình được tính từ ngày bên B hoàn thành công trình đến ngày có chim vào nhà ở và làm tổ được từ …….tổ đến ……..tổ sau khi kiểm tra từ ngày……….., bên A phải thanh toán toàn bộ số tiền bảo hành cho bên B trong vòng 07 ngày tính từ ngày ………… Nếu bên A không thanh toán hết số tiền bảo hành trong thời gian quy định thì phải bồi thường ……….. số tiền bảo hành đã thống nhất của hợp đồng.

Bên B có trách nhiệm thực hiện bảo hành công trình sau khi bàn giao cho bên A. Nội dung bảo hành công trình bao gồm khắc phục, sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng, khiếm khuyết, sử dụng không bình thường do lỗi của bên B gây ra. Sau khi hết thời hạn bảo hành nếu trang thiết bị hư hỏng, nếu bên A có nhu cầu thì bên B có thể hỗ trợ việc tư vấn và lắp đặt trang thiết bị cho bên A. Các chi phí thực hiện và mua trang thiết bị sau thời hạn bảo hành sẽ do bên A chi trả hoàn toàn.

ĐIỀU X: TRANH CHẤP VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP:

Trong trường hợp có vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên nỗ lực tối đa chủ động bàn bạc để tháo gỡ và thương lượng giải quyết.

Trường hợp không đạt được thỏa thuận giữa các bên, thì thông qua hòa giải, Trọng tài hoặc Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU X: PHẠT HỢP ĐỒNG

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng, không bên nào được tự ý sửa đổi hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng khi chưa đủ căn cứ theo quy định của pháp luật. Nếu bên nào vi phạm thì sẽ bồi thường cho bên bị thiệt hại gấp đôi giá trị hợp đồng.

Kết luận

Trên đây là những thông tin cần có trong một bản hợp đồng xây dựng nhà Yến để đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên. Hy vọng với những thông tin trong bài viết bạn sẽ xây dựng được một bản hợp đồng xây dựng nhà Yến theo nguyên tắc Win Win.

👉  Nhận tài liệu miễn phí từ Facebook

Group Facebook Hunggoiyen

👉  Nhận tài liệu miễn phí từ Zalo

Group Zalo cộng đồng yến Việt Nam

Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc liên hệ ngay với chúng tôi nếu còn thông gì cần được hỗ trợ nhé! Cảm ơn các ban đã theo dõi bài viết!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Youtube Hưng Gọi Yến và PimiraYoutube
Zalo Nghề Gọi YếnNhóm nhà yến
zalo người có tâm yến có tầmNhóm sơ chế