Category Archives: Kiến thức

Trang bị mọi thông tin kiến thức về chim yến, kỹ thuật, thiết bị, nhà yến v.v… miễn phí cho các bạn muốn tìm hiểu về nghề nuôi yến Việt Nam, Malaysia, Indonesia (Khu vực Đông Nam Á) – Hưng Gọi Yến

Youtube Hưng Gọi Yến và PimiraYoutube
Zalo Nghề Gọi YếnNhóm nhà yến
zalo người có tâm yến có tầmNhóm sơ chế